Menu Zamknij

Jesteśmy nowoczesną firmą ubezpieczeniową i nadążamy za trendami – do obsługi ubezpieczenia dajemy:

 • kartę ubezpieczeniową do identyfikacji w trakcie korzystania z usług medycznych
 • aplikację na telefon pozwalająca na kontakt z polskimi lekarzami
 • wszystkie taryfy bez dopłat – konkurencja nie ma szans !
 • bezgotówkowe rozliczenia kosztów leczenia
 • płatność ubezpieczenia bez konieczności posiadania konta w DE – możliwy przelew z PL
 • stała składka przez cały okres ubezpieczenia

Poszukując zatem korzystnego ubezpieczenia w Niemczech koniecznie pomyśl jak celnie eurokv.de może zredukować koszty Twojej składki do absolutnego minimum. My wiemy jak, skorzystaj i już dziś ciesz się niską składką ubezpieczeniową.

Infolinia

+49 2171 7769612

email

poczta@eurokv.de

 

Skype

eurokv

Ubezpieczenia dla budowlanki

Nasze hity ubezpieczeniowe

1. UBEZPIECZENIE DLA BUDOWLANKI – 55€/miesiąc (zawiera ubezpieczenie w Polsce)

2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – 6 €/miesiąc

             JEDNA CENA – 3 UBEZPIECZENIA !

Łatwa obsługa ubezpieczenia: 

 • plastikowa karta ubezpieczeniowa
 • aplikacja na telefon
 • błyskawiczne przedłużenie polisy
 • wszystkie taryfy bez dopłaty – miażdżymy konkurencję – nikt nie oferuje takiej taryfy !
 • bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia na podstawie gotowego wniosku
 • płatność bez konieczności posiadania konta bankowego w PL lub DE
 • płatność z polskiego konta w złotówkach

Kiedy muszę wykupić ubezpieczenie w Niemczech?

Czy muszę mieć ubezpieczenie już od momentu uzyskania meldunku, czy mogę z tym poczekać kilka miesięcy?
Każdy cudzoziemiec, a więc i Polak przybywający do Niemiec musi legitymować się aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym. To musi być ważne już w momencie wjazdu do Niemiec. Jeżeli przyjeżdżamy do Niemiec w celach turystycznych wystarczającym ubezpieczeniem będzie karta EKUZ, czyli dowód na to, że regulujemy w Polsce składki i możemy być objęci na podstawie europejskich przepisów o wzajemnych świadczeniach zdrowotnych leczeniem w Niemczech. W przypadku gdy nasz pobyt w Niemczech jest dłuższy niż 3 miesiące – karta EKUZ przestaje działać i mamy obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w niemieckiej kasie chorych. Szczególnie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech dotyczy osób, które tam są zameldowane, uczą się, podejmują pracę lub zakładają własną firmę. Pamiętaj ! bez aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech grozi Ci wydalenie do Polski w przypadku kontroli niemieckich służb np. Zollamt.

 • Edytuj
 
 • Edytuj

ZALETY UBEZPIECZENIA W EUROKV.pl

✅Ubezpieczenie bez ograniczenia kosztów
✅Leczenie odbywa się w Niemczech – dostęp do jednej z najlepszych służb zdrowia w Europie
✅Ubezpieczenie spełnia warunki niemieckie
✅Składka w euroKV.pl ma jedną cenę i obejmuje 3 rodzaje ubezpieczeń: Zdrowotne + OC + wypadkowe
✅Możliwość opłacania składki miesięcznie
Stałe ubezpieczenie np. na 12 miesięcy z możliwością przerwania w dowolnym momencie np. w przypadku powrotu do Polski
✅Ubezpieczenie na 12 miesięcy pozwala na leczenie także po powrocie do Polski
✅Ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

Care Foreign Guests AG1 

Wszystkie usługi w skrócie *

Ubezpieczenie zdrowotne

medycznie konieczne leczenie ambulatoryjne

 

przepisane leki i środki zaradcze

środki okulistyczne (okulary, soczewki itp.) do 100,00 EUR po okresie oczekiwania wynoszącym 6 miesięcy

leczenie szpitalne w ogólnej klasie opieki (pokoje wieloosobowe) – bez usług opcjonalnych

leczenie przeciwbólowe stomatologiczne, w tym wypełnienia stomatologiczne

medycznie niezbędne protezy do 300,00 € na pobyt do 6 miesięcy i do 600,00 € na pobyt do 12 miesięcy

odpowiedzialność za zdolność do transportu (maksymalnie do 1 miesiąca)

transport ciała do kraju rodzimego w przypadku zgonu lub pochówek do 10000,00 EUR

bez współudziału

Miesięczna składka w EUR: na osobę 

 Zobacz TARYFY

W TARYFIE DODATKOWO — Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

szkody osobowe i uszkodzenia mienia do 1,5 mln EUR

deportacja do 3000,00 EUR

 

 

W TARYFIE DODATKOWO —   Ubezpieczenie wypadkowe

kwota przy inwalidztwie 25000,00 EUR

kwota w przypadku zgonu 10000,00 EUR

 

 

NIE ZWLEKAJ, NIGDY NIE WIADOMO CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Karta ubezpieczeniowa Eurokv.pl
Karta ubezpieczeniowa Eurokv.pl

 

 

Wyjeżdżam do Niemiec w poszukiwaniu pracy – co z ubezpieczeniem gdy nie znajdę jej w ciągu pierwszych 3 miesięcy?

Prawo niemieckie w tym zakresie jest dość niejednoznaczne.  Podstawą takiej interpretacji prawnej jest wyrok Niemieckiego Trybunału Socjalnego (BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 3.12.2015, B 4 AS 44/15 R), który zobowiązuje niemiecki gminy do wydalania obcokrajowców przebywających na terenie Niemiec (bez zameldowania oraz ubezpieczenia medycznego) po upływie 6-ciu miesięcy bądź też do zapewnienia pomocy społecznej. Oznacza to, że w pewnych przypadkach niemieckie służby  mają obowiązek opłacać Ci świadczenia socjalne co pozwoli Ci na swobodne przebywanie w Niemczech przez pewien czas. Jest to jednak rozwiązanie ryzykowne i nie zawsze będziemy mogli liczyć na wspaniałomyślność niemieckich władz. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest bezwzględne wykupienie indywidualnego, dobrowolnego prywatnego ubezpieczenia. To pozwoli nam na legalny pobyt w Niemczech a co najbardziej istotne zapewni bezpłatny dostęp do niemieckiej służby zdrowia i korzystanie z wszystkich usług medycznych oferowanych przez lekarzy i szpitale na terenie Niemiec.

Więc jeśli pracujesz w Niemczech musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne !

Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

W tej kwestii niemieckie prawo jest bardzo restrykcyjne. Regulują to odpowiednie ustawy:
§ 193 ust. 4 VVG mówi, że osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnego z prawem niemieckim zostaną ukarane. Kary finansowe, na jakie będziemy narażeni to: za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Przyczyną niepłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech są też pozorne oszczędności. Brak aktualnego niemieckiego ubezpieczenia to pozorna oszczędność. Ponoszenie wszystkich kosztów związanych z leczeniem z własnej kieszeni może nas niemile zaskoczyć wysokimi kosztami. Na przykład prywatna wizyta u stomatologa może kosztować nawet kilkaset €, gdy składka miesięczna ubezpieczenia jest dostępna już od 30 € i to nawet w prywatnej kasie chorych. Rezygnując z płacenia składek wyrządzamy także krzywdę swoim bliskim:  w ramach jednego ubezpieczenia można również zapewnić ochronę swojej rodzinie (współmałżonek, dzieci). Gdy nie opłacamy ubezpieczenia także nasi bliscy muszą indywidualnie płacić za każdą pomoc lekarską, receptę czy pobyt w szpitalu. Abstrahując od konsekwencji finansowych, które mogą być dla nas wyjątkowo bolesne, najmocniejszym argumentem za posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego niech będzie fakt, że nie posiadając go narażamy się nawet na wydalenie z terenu Niemiec z zakazem pracy w przyszłości. Coraz częstsze kontrole niemieckiego urzędu ds. cudzoziemców i akcje wydalenia Polaków z Niemiec nie należą do rzadkości. Czy warto zatem ryzykować bezpieczeństwo własne i rodziny z powodu pozornej oszczędności ?

Jakie konsekwencje ponoszą osoby, które nie wykupiły ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech a przebywają tam już ponad 3 miesiące i nadal szukają pracy?

Nikomu nie życzymy takiej sytuacji, gdy szukając pracy mieszka w Niemczech już 3 miesiące a widoków na załatwienie pracy brak. Dlatego zawsze zalecamy: nie wyjeżdżaj w ciemno, nadzieja, że jakoś to będzie, znajdę pracę na miejscu często okazuje się płonna. Jeżeli już jednak znaleźliśmy się w takiej sytuacji to w momencie gdy kończy się nasze ubezpieczenie zdrowotne na podstawie karty EKUZ natychmiast pomyśl o wykupieniu indywidualnie ubezpieczenia zdrowotnego w niemieckiej kasie chorych. Niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych jest unikalny na skalę europejską i daje nam możliwość wyboru instytucji, w której możemy się ubezpieczyć. Do wyboru mamy:

 1. ubezpieczenie ustawowe, z którego korzysta gros obywateli Niemiec i uprawnionych do tego cudzoziemców
 2. prywatne ubezpieczenie zdrowotne na równych prawach co ubezpieczenie ustawowe

O tym, które ubezpieczenie wybierzemy zdecydujmy po rozważeniu wszystkich za i przeciw. W skrócie cechy charakterystyczne obu rodzajów ubezpieczenia:

Ubezpieczenie ustawowe

 • składka uzależniona od dochodów – składka jest niezmienna procentowo
 • zakres świadczeń jednolity
 • wszelkie dodatkowe świadczenia np. stomatologiczne za dodatkową opłatą
 • bezgotówkowe rozliczenia z kasą chorych
 • konieczność dopłaty do leczenie szpitalnego w kwocie 10 € dziennie
 • możliwość rejestracji w ramach ubezpieczenia przedsiębiorcy członków rodziny pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej

Ubezpieczenie prywatne

 • spełnia warunki ustawy o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i opiekuńczego w Niemczech
 • wysokość składki uzależniona od stanu zdrowia, wieku, zawodu i stylu życia oraz zakresu ubezpieczenia jaki wybierze osoba ubezpieczona
 • wysoki poziom usług, możliwość wyboru lekarzy w tym wysokiej klasy specjalistów
 • w przypadku pobytu w szpitalu – jednoosobowa sala, dostęp do najnowszych metod leczenia i nowoczesnego sprzętu

rejestracja firmy w Niemczech

 

A jakie cechy posiada ubezpieczenie prywatne ?

 • spełnia warunki ustawy o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i opiekuńczego w Niemczech
 • wysokość składki uzależniona od stanu zdrowia, wieku, zawodu i stylu życia
 • składka uzależniona od zakresu polisy i wybranych świadczeń
 • wysoki poziom usług, możliwość wyboru lekarzy w tym wysokiej klasy specjalistów
ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech