Menu Zamknij

🥇 Firma w Niemczech i ubezpieczenie zdrowotne

Firma w Niemczech i ubezpieczenie zdrowotne

Nadchodzi czas wakacji, w trakcie których Polacy najczęściej i tłumnie wyjeżdżają do Niemiec w celach zarobkowych. Tysiące Polaków już pracują lub prowadzą własne firmy w Niemczech – może więc to dobry moment i dla Ciebie by zmienić swoją słabo płatną pracę w Polsce na wyjątkowe warunki finansowe, pracę w międzynarodowym środowisku, dostęp do niemieckiej służby zdrowia na prawdziwie europejskim poziomie i podniesienie standardu życia? Zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe do pracy w Niemczech zespół doradców kancelarii eurokv.de przygotował dla Ciebie kompendium wiedzy, dotyczącego jednego z najważniejszych aspektów, jaki będzie nam towarzyszyć w trakcie pobytu związanego z pracą w Niemczech. Jest to ubezpieczenie zdrowotne, które każdy obywatel Niemiec czy cudzoziemiec powinien posiadać w trakcie pobytu na terenie tego kraju.

Gotowi na dawkę wiedzy o ubezpieczeniach ? Zaczynajmy. Na pytania, najczęściej nurtujące Polaków w kwestii ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech odpowiadają doradcy ubezpieczeniowi eurokv.de jednej z najstarszych kancelarii ubezpieczeniowej działających na rynku niemieckim – specjalizującej się w obsłudze Polaków pracujących i prowadzących swoje firmy w Niemczech.

Kiedy muszę wykupić ubezpieczenie w Niemczech? Czy muszę mieć ubezpieczenie już od momentu uzyskania meldunku czy mogę z tym poczekać kilka miesięcy?

Każdy cudzoziemiec a więc i Polak przybywający do Niemiec musi legitymować się aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym. To musi być ważne już w momencie wjazdu do Niemiec.  Jeżeli przyjeżdżamy do Niemiec w celach turystycznych wystarczającym ubezpieczeniem będzie karta EKUZ, czyli dowód na to, że regulujemy w Polsce składki i możemy być objęci na podstawie europejskich przepisów o wzajemnych świadczeniach zdrowotnych leczeniem w Niemczech. W przypadku gdy nasz pobyt w Niemczech jest dłuższy niż 3 miesiące – karta EKUZ przestaje działać i mamy obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w niemieckiej kasie chorych. Szczególnie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech dotyczy osób, które tam są zameldowane, uczą się, podejmują pracę lub zakładają własną firmę. Pamiętaj ! bez aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech grozi Ci wydalenie do Polski w przypadku kontroli niemieckich służb np. Zollamt.

Wyjeżdżam do Niemiec w poszukiwaniu pracy – co z ubezpieczeniem gdy nie znajdę jej w ciągu pierwszych 3 miesięcy?

Prawo niemieckie w tym zakresie jest dość niejednoznaczne. Oficjalnie Twój pobyt powyżej 3 miesięcy w Niemczech jest zabroniony i powinieneś opuścić jego teren. Podstawą takiej interpretacji prawnej jest wyrok Niemieckiego Trybunału Socjalnego (BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 3.12.2015, B 4 AS 44/15 R), który zobowiązuje niemiecki gminy do wydalania obcokrajowców przebywających na terenie Niemiec (bez zameldowania oraz ubezpieczenia medycznego) po upływie 6-ciu miesięcy bądź też do zapewnienia pomocy społecznej. Oznacza to, że w pewnych przypadkach niemieckie służby  mają obowiązek opłacać Ci niezależny doradca ubezpieczeniowyświadczenia socjalne co pozwoli Ci na swobodne przebywanie w Niemczech przez pewien czas. Jest to jednak rozwiązanie ryzykowne i nie zawsze będziemy mogli liczyć na wspaniałomyślność niemieckich władz. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest bezwzględne wykupienie indywidualnego, dobrowolnego prywatnego ubezpieczenia. To pozwoli nam na legalny pobyt w Niemczech a co najbardziej istotne zapewni bezpłatny dostęp do niemieckiej służby zdrowia i korzystanie z wszystkich usług medycznych oferowanych przez lekarzy i szpitale na terenie Niemiec.

Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

W tej kwestii niemieckie prawo jest bardzo restrykcyjne. Regulują to odpowiednie ustawy:
§ 193 ust. 4 VVG mówi, że osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnego z prawem niemieckim zostaną ukarane. Kary finansowe na jakie będziemy narażeni to: za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Przyczyną niepłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech są też pozorne oszczędności. Brak aktualnego niemieckiego ubezpieczenia to pozorna oszczędność. Ponoszenie wszystkich kosztów związanych z leczeniem z własnej kieszeni może nas niemile zaskoczyć wysokimi kosztami. Na przykład prywatna wizyta u stomatologa może kosztować nawet kilkaset €, gdy składka miesięczna ubezpieczenia jest dostępna już od 30 € i to nawet w prywatnej kasie chorych. Rezygnując z płacenia składek wyrządzamy także krzywdę swoim bliskim:  w ramach jednego ubezpieczenia można również zapewnić ochronę swojej rodzinie (współmałżonek, dzieci). Gdy nie opłacamy ubezpieczenia także nasi bliscy muszą indywidualnie płacić za każdą pomoc lekarską, receptę czy pobyt w szpitalu. Abstrahując od konsekwencji finansowych, które mogą być dla nas wyjątkowo bolesne, najmocniejszym argumentem za posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego niech będzie fakt, że nie posiadając go narażamy się nawet na wydalenie z terenu Niemiec z zakazem pracy w przyszłości. Coraz częstsze kontrole niemieckiego urzędu ds. cudzoziemców i akcje wydalenia Polaków z Niemiec nie należą do rzadkości. Czy warto zatem ryzykować bezpieczeństwo własne i rodziny z powodu pozornej oszczędności ?

Deportacja z Niemiec do kraju w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego – jak często i skutecznie niemieckie służby stosują ten środek zapobiegawczy?

Jest oczywistym, że od momentu przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej nabyliśmy te same prawa co wszyscy obywatele państw członkowskich w tym główne prawo umożliwiające nam swobodny przepływ osób, usług i kapitału. Istotne jest jednak, że wraz z nabytymi prawami przyjęliśmy na siebie jako państwo członkowskie Unii Europejskiej szereg obowiązków. W zakresie ubezpieczeń zdrowotnych nadrzędne są przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujące w państwach członkowskich UE i EFTA zobowiązujące Polaków do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego dającego taki sam dostęp do służby zdrowia jak w tym przypadku obywatele Niemiec. Nie szukajmy rozwiązań alternatywnych, nie liczmy na zasiłki dla bezrobotnych – te są wypłacane z dochodów podatkowych rządu federalnego. Dla niemieckich władz wydalenie nas z kraju będzie o wiele prostsze i tańsze niż utrzymanie nas na „garnuszku” federalnym i aktywizacja zawodowa.  Deportacja jako środek zapobiegawczy jest więc o wiele szerzej stosowany niż zasiłki czy poszukiwanie nam pracy w Niemczech. Nie dopuszczajmy do takich sytuacji, które mogą przekreślić nasze szanse na pracę czy prowadzenie firmy w Niemczech w przyszłości.

ubezpieczenia prywatnego, ubezpieczenia zdrowotne