Menu Zamknij

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne na 12 miesięcy – od 55 € / miesiąc – dla Budowlańców, Pracowników różnych zawodów i opieki

 • ubezpieczenie zdrowotne – lekarz pierwszego kontaktu + leczenie szpitalne + leki
 • 3 ubezpieczenia w cenie 1 – zdrowotne, OC i wypadkowe
 • Bez udziału własnego – 0 €

O wysokiej jakości oferowanych przez eurokv.de ubezpieczeń świadczy darmowy pakiet wspierający:

 • DARMOWA KARTA UBEZPIECZENIOWA – PLASTKIOWA
 • DARMOWA APLIKACJA
 • MIESIĘCZNA PŁATNOŚĆ SKŁADEK
 • PROSTE ROZWIĄZANIE UMOWY PRZY WYJEŹDZIE

Infolinia

+49 2171-7769612

email

kontakt@eurokv.pl

Skype

eurokv

Tanie ubezpieczenia zdrowotne Ubezpieczenie dla obywatela Ukrainy

Obywatele Ukrainy od wielu lat obecni w Polsce, szczególnie na polskim rynku pracy. Polska jest liderem w Europie pod względem liczby wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla obywateli Ukrainy. Od 2014 r. można zaobserwować silny wzrost liczby obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, który wynika z pojawienia się nowej fali imigracji. Według statystyk w 2017 r. przebywało w Polsce około 900 tys. obywateli Ukrainy a 150 tys. Ukraińców miało ważne zezwolenia na pobyt w Polsce.

ZALETY UBEZPIECZENIA W EUROKV.pl

✅Ubezpieczenie bez ograniczenia kosztów
✅Leczenie odbywa się w Niemczech – dostęp do jednej z najlepszych służb zdrowia w Europie
✅Ubezpieczenie spełnia warunki niemieckie
✅Składka w euroKV.pl ma jedną cenę i obejmuje 3 rodzaje ubezpieczeń: Zdrowotne + OC + wypadkowe
✅Możliwość opłacania składki miesięcznie
Stałe ubezpieczenie np. na 12 miesięcy z możliwością przerwania w dowolnym momencie np. w przypadku powrotu do Polski
✅Ubezpieczenie na 12 miesięcy pozwala na leczenie także po powrocie do Polski
✅Ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Najczęstszą formą pobytu, jaką wybierają Ukraińcy w Polsce jest zezwolenie na pobyt czasowy.  Prawo legalnego pobytu w celu wykonywania pracy w Polsce posiada każdy obywatel Ukrainy, który uzyskał wizę pracowniczą lub posiada zezwolenie na pobyt albo przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. Obywatel Ukrainy, który chce pracować w Polsce musi posiadać przede wszystkim uprawnienie do wykonywania pracy. Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem, że będą mieli odpowiednie dokumenty, np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Komu przysługuje państwowe ubezpieczenie i dostęp do państwowej służby zdrowia w Polsce:

 • osoby legalnie zatrudnione i zgłoszone do ZUS (systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ciągu 7 dni od jego zatrudnienia)
 • prowadzące legalną działalność gospodarczą,
 • uchodźcy,
 • bezrobotni zarejestrowani w polskim urzędzie pracy,
 • uczniowie i studenci
 • członkowie najbliższej rodziny osoby ubezpieczonej w ramach ZUS

     JEDNA CENA – 3 UBEZPIECZENIA !

Łatwa obsługa ubezpieczenia: 

 • plastikowa karta ubezpieczeniowa
 • aplikacja na telefon
 • błyskawiczne przedłużenie polisy
 • wszystkie taryfy bez dopłaty – miażdżymy konkurencję – nikt nie oferuje takiej taryfy !
 • bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia na podstawie gotowego wniosku
 • płatność bez konieczności posiadania konta bankowego w PL lub DE
 • płatność z polskiego konta w złotówkach

Tanie prywatne ubezpieczenia dla obywateli Ukrainy w Polsce ORAZ do pracy w Niemczech

Ubezpieczenia przeznaczone dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego zapewniają pokrycie lub zwrot kosztów leczenia  w przypadku nagłego zachorowania, lub nieszczęśliwego wypadku zarówno w Polsce jak i na terytorium Strefy Schengen są bardzo popularne i dają pewność dostępu do polskiej służby zdrowia w trakcie pobytu na terenie Polski. Oferta dedykowana jest m.in dla obywateli Ukrainy, którzy planują pobyt w Niemczech przez okres 3 miesięcy albo ubiegają się o krótkookresową wizę oraz planujących pobyt od 3 do 36 miesięcy i ubiegają się o długookresową wizę, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie. Chcesz poznać szczegóły, koszty, zakres ubezpieczenia? Skontaktuj się z doradcą ubezpieczeniowym euroKV. Wszystkie konsultacje są bezpłatne z możliwością obsługi on-line. Już dzisiaj skorzystaj z naszej oferty.

Jeżeli nie posiadamy prawa do państwowego systemu służby zdrowia w Polsce, zawsze możemy skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia.  Cudzoziemiec ubezpieczający się dobrowolnie w NFZ ma obowiązek zgłoszenia wszystkich swoich członków rodziny, którzy w ramach innego tytułu nie posiadają prawa do korzystania z publicznej opieki medycznej.

Mimo że dostęp do państwowej służby zdrowia dla obywateli Ukrainy zarejestrowanych w NFZ jest określany jako ogólnie dostępny, podobnie jak dla obywateli Polski, to w praktyce zdarza się, że wizyta u lekarza czy pobyt w szpitalu  wiąże się z koniecznością udowadniania, że obcokrajowiec jest objęty polskim systemem ubezpieczeń i ma prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, ponieważ w systemie weryfikacji pacjentów tzw. eWUŚ nie można odnaleźć takiego ubezpieczonego. Innym pojawiającym się problemem jest wykupienie leków ze zniżką, ponieważ ze strony aptekarzy pojawiają się wątpliwości i podejrzenia czy NFZ zrefunduje im wydane leki dla obcokrajowca.

 Biorąc pod uwagę te trudności, obywatele Ukrainy bez względu na swój status ubezpieczenia z NFZ-u zawsze mają prawo do wykupienia polisy medycznej refundującej koszt prywatnego leczenia na terenie Polski lub UE. Taki produkt ubezpieczeniowy posiada także coraz większa liczba Polaków, którzy decydują się na jego wykupienie, ze względu na dość niski poziom opieki medycznej zapewnianej przez publiczne przychodnie i szpitale oraz długi czas oczekiwania na niektóre świadczenia.

Korzyści płynące z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski:

 • pełna dostępność placówek medycznych w tym prywatnych o wysokiej klasie oferowanych świadczeń medycznych,
 • gwarancja szybkiego dostępu do lekarzy – 1-3 dni w zależności od specjalizacji medycznej,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • różnorodność pakietów ubezpieczeniowych i oferowanych w ich zakresie usług,
 • składki płatne w różnych okresach,
 • zniżki dla większej ilości ubezpieczonych członków rodziny na kolejne polisy

Wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce przez obywatela Ukrainy jest o tyle istotne, że każda osoba, która wykupi prywatną opiekę medyczną, w zamian za opłacanie określonych składek zapewnia sobie szybszy niż w NFZ dostęp do lekarzy specjalistów, badań czy zabiegów wymagających hospitalizacji. Składki na takie ubezpieczenie są uzależnione od Towarzystwa ubezpieczeniowego, pakietu, który wybierzemy, stanu zdrowia, wieku, stylu życia i osobistych preferencji ubezpieczającego się.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferujące prywatne ubezpieczenia standardowo zawierają umowę na 12 miesięcy. Umowa ta podlega weryfikacji po roku – kiedy to ubezpieczyciel na podstawie przebytych chorób oraz wizyt u specjalistów zaproponuje Ci nową, urealnioną umowę i składkę na kolejny rok. Jeśli w ciągu trwania polisy korzystałeś z usług lekarzy rzadko, Towarzystwo Ubezpieczeniowe na pewno to uwzględni i zagwarantuje Ci rabat na kolejny rok polisy. Jeżeli jednak w ciągu roku korzystałeś z usług lekarzy często, składka na kolejny rok może znacznie wzrosnąć. Każdy jednak przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Jeżeli kwestia ubezpieczenia zdrowotnego na pobyt w Polsce stanowi dla Ciebie wyzwanie, zwłaszcza ze względu na słabą znajomość języka i nieumiejętność poruszania się po przepisach obowiązujących w Polsce, a dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego pomocy możesz zasięgnąć w euroKV.

Nasi doradcy ubezpieczeniowi specjalizują się w polisach dla cudzoziemców przebywających w Polsce w tym szczególnie dla obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się na pracę i pobyt w Polsce.

Służymy naszym Klientom indywidualną poradą, jesteśmy w stanie przygotować dopasowaną do każdego Klienta umowę ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce i Unii Europejskiej. Jeżeli uważasz, że bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny za granicą jest najważniejsze, już dzisiaj skontaktuj się z naszym doradcą ubezpieczeniowym. Zapraszamy do kontaktu.

Care Foreign Guests AG1 – wszystkie usługi w skrócie *

Ubezpieczenie zdrowotne

medycznie konieczne leczenie ambulatoryjne

✔️

przepisane leki i środki zaradcze

✔️

środki okulistyczne (okulary, soczewki itp.) do 100,00 EUR po okresie oczekiwania wynoszącym 6 miesięcy

✔️

leczenie szpitalne w ogólnej klasie opieki (pokoje wieloosobowe) – bez usług opcjonalnych

✔️

leczenie przeciwbólowe stomatologiczne, w tym wypełnienia stomatologiczne

✔️

medycznie niezbędne protezy do 300,00 € na pobyt do 6 miesięcy i do 600,00 € na pobyt do 12 miesięcy

✔️

odpowiedzialność za zdolność do transportu (maksymalnie do 1 miesiąca)

✔️

transport ciała do kraju rodzimego w przypadku zgonu lub pochówek do 10000,00 EUR

✔️

bez współudziału

✔️

Miesięczna składka w EUR: na osobę 

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

szkody osobowe i uszkodzenia mienia do 1,5 mln EUR

✔️

deportacja do 3000,00 EUR

✔️

 

 

Ubezpieczenie wypadkowe

kwota przy inwalidztwie 25000,00 EUR

✔️

kwota w przypadku zgonu 10000,00 EUR

✔️

 

 

Karta ubezpieczeniowa Eurokv.pl
Karta ubezpieczeniowa Eurokv.pl

Kiedy muszę się ubezpieczyć w Niemczech ? Czy mam mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne już w chwili przyjazdu do Niemiec czy zameldowania się na terenie Niemiec? A może mam na to czas i mogę je wykupić po 3 miesiącach pobytu w Niemczech?

OSOBY PROWADZĄCE GEWERBE -MUSZĄ MIEĆ UBEZPIECZENIE OD PIERWSZEGO DNIA

Planując wyjazd do Niemiec na dłuższy pobyt, zwłaszcza o charakterze zarobkowym każdy cudzoziemiec a więc i obywatel Polski winien zaopatrzyć się w stosowne ubezpieczenie zdrowotne i posiadać je już w momencie wjazdu na teren Niemiec. Obowiązek ten jest uregulowany prawnie odgórnie przez prawodawcę niemieckiego i przepisy Unii Europejskiej, do której należy nasz kraj.

Jeżeli Twój pobyt w Niemczech ma charakter turystyczny, lub przebywasz tutaj by znaleźć pracę, a pobyt nie przekroczy 3 miesięcy wystarczającym ubezpieczeniem dla Ciebie jest prywatne ubezpieczenie turystyczne wykupione przed wyjazdem lub ubezpieczenie na bazie karty EKUZ.

Po 3 miesięcznym pobycie w Niemczech jesteś zobligowany do podjęcia formalności związanych z uporządkowaniem Twojego statusu – powinieneś się zameldować i wykupić ubezpieczenie zdrowotne w państwowej lub prywatnej kasie chorych.