Menu Zamknij

JAK PŁACIĆ NISKIE PODATKI PROWADZĄC FIRMĘ W NIEMCZECH

rejestracja VAT w Niemczech

JAK PŁACIĆ NISKIE PODATKI PROWADZĄC FIRMĘ W NIEMCZECH

Niemcy to znany od lat, ceniony kraj dla prowadzenia działalności gospodarczej przez Polaków. Gospodarka niemiecka od lat nie hamuje tempa rozwoju a ożywienie gospodarcze dostrzegalne jest w wielu branżach   i gałęziach przemysłu.  Z tego stanu rzeczy skwapliwie korzystają setki tysięcy Polaków, pracujących w Niemczech lub prowadzących tam własne firmy.

Jeżeli planujesz rejestrację własnej firmy w Niemczech warto zawczasu zapoznać się z zasadami jej założenia i prowadzenia. Mamy nadzieję, że poniższy tekst ułatwi Państwu podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech i warunków rozliczania się z niemieckim fiskusem tak by przynosiło to wymierne korzyści finansowe.

Założenie firmy w Niemczech

Zasady prowadzenia firmy w Niemczech są podobne do tych, które obowiązują w Polsce. Należy ją zarejestrować, otrzymać numer identyfikacji podatkowej, założyć konto w banku, prowadzić księgowość i płacić podatki. Przed podjęciem decyzji o rejestracji firmy w Niemczech musimy dokonać wyboru formy prawnej firmy pod jaką będziemy prowadzić działalność. Mogą to być:

 • przedstawicielstwo,
 • oddział,
 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wszystkie wyżej wymienione formy prawne należy zgłosić do urzędu ds. gospodarki (Gewerbeamt) albo w urzędzie porządkowym (Ordnungsamt). Jeśli firmę zakłada rzemieślnik np. z branży budowlanej, powinien on otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu (tzw. kartę rzemieślniczą – Handwerkskarte) i przynależeć do niemieckiej izby rzemieślniczej. Lokalne władze niemieckie winny uznać nasze kwalifikacje – mogą to zrobić na podstawie dostarczonych z Polski dokumentów np. dyplomu mistrzowskiego czy czeladniczego.

Najczęściej wybieraną przez polskich przedsiębiorców formą prowadzenia działalności jest prowadzenie firmy na własny rachunek tzw. Gewerbe. Jej zaletą jest to, że do podjęcia takiej działalności nie jest potrzebny żaden kapitał. Jednoosobowa firma nie może jednak zatrudniać innych osób.

Jak założyć gewerbe w Niemczech?

By założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech należy podobnie jak w Polsce dopełnić kilku formalności urzędowych. Najważniejsze to:

 • zameldowanie – a w przypadku gdy nie mieszkamy w Niemczech uzyskanie adresu zameldowania na zasadzie umowy użyczenia – taką usługę w swojej ofercie posiada m.in. kancelaria doradztwa księgowo-podatkowego Carebiuro.de
 • wypełnienie wniosku rejestracyjnego i jego złożenie do urzędu gminy właściwego dla adresu prowadzenia firmy
 • rejestracja podatnika w urzędzie finansowym

Obowiązek podatkowy przedsiębiorcy w Niemczech

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się założyć jednoosobową firmę w Niemczech zobligowani są do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Niemiec. Tak stanowi konwencja  dot. unikania podwójnego opodatkowania. Polacy nie muszą rozliczać zagranicznych dochodów w Polsce, lecz zobligowani są do regulowania podatków w Niemczech. Po zarejestrowaniu firmy należy zgłosić się do urzędu skarbowego (Finanzamt), gdzie przede wszystkim musimy dokonać wyboru formy opodatkowania.

Osoby nie posiadające wiedzy merytorycznej związanej z podatkami w Niemczech zachęcamy do zasięgnięcia porady księgowo-prawnej Carebiuro.de – nasi konsultanci doradzą formy opodatkowania oraz wskażą ulgi podatkowe, dzięki którym będziemy zmaksymalizować nasz zysk.

Podatek dochodowy, w zależności od wysokości dochodu w Niemczech, wynosi od 14% do 45%.                           O wysokości podatku dochodowego decyduje wysokość zarobków, przynależność do określonej klasy podatkowej oraz liczne w Niemczech możliwości odliczeń. Możemy odliczyć m.in.:

 • – składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie opiekuńcze, na wypadek bezrobocia i niezdolności do pracy, w wypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, odliczamy także składki współmałżonka oraz dzieci;
 • – z możliwości odliczeń korzystają osoby samotne;
 • – odliczyć można koszty związane z opieką,
 • – wydatki na dodatkowe ubezpieczenia, w tym emerytalne;
 • – koszt wychowania dzieci;
 • – wydatki na zakup domu lub mieszkania.

Firmy jednoosobowe są też zobowiązane do płacenia podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer).  Podatkiem objęty jest każdy rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Niemiec, a więc i jednoosobowe firmy Gewerbe. Podatek od działalności gospodarczej w Niemczech jest pobierany przez gminę, na terenie której zarejestrowana jest nasza firma. stawka ustalana jest na nowo każdego roku w ramach gminnej debaty budżetowej i musi być taka sama dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą w danej gminie.

A co z podatkiem VAT? Podatek VAT w Niemczech (Umsatzsteuer) wynosi standardowo 19% wartości towarów i usług. O tym czy będziemy VAT-owcem w Niemczech warto zdecydować zawczasu już w momencie zakładania firmy. Otrzymanie statusu niemieckiego płatnika VAT oznacza, że od urzędu skarbowego otrzymuje się numer Steuernummer, który upoważnia do prowadzenia transakcji na terenie Niemiec oraz opcjonalnie  numer VAT-UE, czyli Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Numer Umsatzsteuer-Identifikationsnummerprzeznaczony jest przeznaczony dla tych działalności gospodarczych, które chcą przeprowadzać transakcje na rynku unijnym, czyli poza granicami Niemiec. Niemiecki podatek VAT podlega rozliczeniu rocznemu. W Niemczech przedsiębiorca zarejestrowany do VAT zobowiązany jest do złożenia rocznej deklaracja, która nazywa się Umsatzsteuerjahreserklärung. Oprócz niej co miesiąc składa się też deklarację wstępne, czyli Umsatzsteuervoranmeldung.

 Jak płacić niskie podatki w Niemczech?

Płacenie podatków jest koniecznie, ale płacenia wysokich podatków można w Niemczech uniknąć. Służy temu przede wszystkim optymalizacja podatkowa – którą zapewnią Państwu doradcy księgowo-podatkowi kancelarii Carebiuro.de. Z naszą pomocą rozliczyć swoje przychody, uzyskasz stałe wsparcie w rozliczeniach podatków, będziesz mieć pewność, że księgowość Twojej firmy jest prowadzona w sposób profesjonalny, bez błędów i opóźnień. Dlatego jeżeli potrzebujesz wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia księgowości swojej firmy w Niemczech – nie zwlekaj, zgłoś się już dziś do doradcy podatkowego Carebiuro.de i płać niskie podatki.