Menu Zamknij

POLSKA FIRMA JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ DO VAT W NIEMCZECH

rejestracja VAT w Niemczech

Rejestracja VAT dla Polskiej firmy w Niemczech

Niemcy od lat stanowią najbardziej popularny kierunek emigracji zawodowej i zarobkowej Polaków. Sprzyja temu stabilna sytuacji niemieckiej gospodarki, wciąż rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą we wszystkich branżach oraz konkurencyjne w stosunku do polskich warunki finansowe oferowane polskim specjalistom. Stąd z każdym rokiem coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazd do pracy do Niemiec, a liczba tych, którzy założyli już własne firmy w Niemczech przekroczyła w 2018 roku liczbę 200 tysięcy podmiotów gospodarczych.

Zakładamy firmę w Niemczech – formalności

Każdy przedsiębiorca chcący legalnie prowadzić działalność w Niemczech winien dopełnić stałych formalności w celu rejestracji firmy. Niezbędne kroki jakie należy podjąć to:

 • skompletowanie dokumentów, niezbędnych do rejestracji
 • uzyskanie zameldowania
 • wypełnienie wniosku rejestracyjnego
 • złożenie wniosku rejestracyjnego do urzędu gminy
 • rejestracja podatnika VAT w przypadku gdy przepisy tego wymagają lub w przypadku dowolnego wyboru przedsiębiorcy

Jakie dokumenty należy skompletować w celu rejestracji firmy w Niemczech?

By zarejestrować firmę w Niemczech należy przed udaniem się do urzędu gminy przygotować następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub jego dwustronna kolorowa kopia – opcjonalnie paszport
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech – jeżeli nie posiadamy zameldowania/nie mamy zamiaru mieszkać w Niemczech możemy skorzystać z usługi użyczenia adresu zameldowania, którą oferuje AGENCJA Carebiuro.de. Usługa taka polega na udostępnieniu niemieckiego adresu, który przyszły przedsiębiorca podaje jako ten meldunkowy i ten, pod którym będzie prowadzona firma. Adres ten jest także wykorzystywany jako korespondencyjny. Carebiuro.de wspiera polskich przedsiębiorców w całym procesie meldunkowym, rejestracyjnym oraz późniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • zaświadczenie – certyfikat o kompetencjach i doświadczeniu – wymagane w niektórych branżach np. budowlanej, gdzie świadczenie usług z zakresu prac remontowo-budowlanych jest obostrzone wykazaniem się doświadczenia i kompetencji w wybranym zawodzie a częstokroć przynależności do niemieckiej izby rzemieślniczej

Obowiązek rejestracji podatnika VAT – kto, gdzie, kiedy

Po dokonaniu rejestracji firmy, przedsiębiorca winien uzyskać numer podatnika w niemieckim urzędzie finansowym, uzgodnić klasę podatkową według której będzie się rozliczać z niemieckim fiskusem oraz podjąć decyzję czy chce być podatnikiem VAT. Przedsiębiorcy niektórych branż odgórnie mają narzucony obowiązek rejestracji do VAT. Są to m.in.

 • firmy transportowe świadczące usługi przez terytorium Niemiec – przy transporcie osób jest zasadą, że jest on opodatkowany w państwie, gdzie transport się odbywa
 • sprzedaż wysyłkowana terytorium Niemiec powyżej limitu 100 tysięcy €
 • dostawa towaru z terytorium Niemiec
 • import towarówz odprawą celną na terytorium Niemiec
 • usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi budowlane – usługi takie zazwyczaj opodatkowane są w miejscu położenia nieruchomości

Zalecamy przed podjęciem decyzji o rejestracji firmy do VAT konsultację z doradcą podatkowym Carebiuro.de i wykonanie szczegółowej analizy podatkowej. Warto sprawdzić czy taki obowiązek w ogóle powstanie i jakie będą jego konsekwencje. Sprawdzenie okoliczności rejestracji VAT pozwoli uniknąć sytuacji, gdy polska firma z opóźnieniem dokonuje rejestracji w Niemczech.

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech

W Niemczech rejestracja podatnika VAT wygląda trochę inaczej niż w Polsce. Nie jest to operacja prosta – na pewno wymaga zaawansowanej znajomości języka niemieckiego stąd zalecamy skorzystanie z pomocy profesjonalistów np. doradców podatkowych Carebiuro.de.

W Niemczech posługujemy się dwoma różnymi numerami dla celów podatkowych. Pierwszym z nich jest Steuernummer (St.-Nr.). To numer do identyfikacji transakcji wewnątrzkrajowych – transakcji tylko na terenie Niemiec. Drugi numer to Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Ust-IdNr.) służący podatnikom niemieckim do dokonywania transakcji wewnątrzunijnych.

Steuernummer

Zarejestrować go powinniśmy we właściwym dla adresu prowadzenia naszej działalności Urzędzie Skarbowym.  Rejestracja do VAT w Niemczech w głównej mierze przebiega drogą elektroniczną. Należy pamiętać jednak, że przedsiębiorcy budowlani muszą wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz dostarczyć kopię wyciągu z rejestru KRS oraz certyfikat rezydencji. Pozostałe firmy muszą wysłać zgłoszenie na email danego urzędu skarbowego. W odpowiedzi firmy dostają odpowiednie dokumenty do przesłania. Zwyczajowo termin rejestracji VAT to około 6 tygodni.

USt-IdNr.

Jeśli będziemy chcieli dokonywać również wewnątrzwspólnotowych transakcji, musimy pozyskać także niemiecki numer VAT Ust-IdNr. Wniosek o nadanie tego numeru należy złożyć do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern). Wniosek można też złożyć za pośrednictwem strony internetowej www.formulare-bfinv.de.

Jak prawidłowo rozliczać podatki w Niemczech

Jak widać rejestracja podatnika VAT nie jest czynnością najprostszą i wymagającą znajomości nie tylko języka niemieckiego ale również przepisów podatkowych jakie obowiązują w Niemczech. Także późniejsze prowadzenie księgowości podatnika zarejestrowanego jako VAT-owiec może nastręczać wielu problemów. Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów, pomyłek i błędów w rozliczeniach i prowadzeniu księgowości swojej firmy w Niemczech radzimy korzystać z pomocy profesjonalistów – księgowych, doradców podatkowych i prawników Carebiuro.de. Współpraca ze specjalistami jest wręcz jest koniecznością, ponieważ błędy, jakie możemy popełnić w czasie procedury rejestracji i następnie rozliczania podatków mogą obfitować w przykre konsekwencje prawne i finansowe.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje podatkowe wszystkie działające już firmy w Niemczech oraz osoby, które założenie firmy w Niemczech dopiero planują.